Riksdagsdebatt om schablonbeloppet

Den 12/6 var det riksdagsdebatt gällande schablonersättningen. M, L och KD reserverade sig i frågan. Detta med hänvisning till att frågan om schablonersättningen redan bereds av regeringskansliet. Huvudmannaskapsutredningen som har legat klar efter remissrundan efterfrågades också. Något svar på varför man inte lagt fram ett förslag till riksdagen besvarades inte heller. Det finns en tydlig frustration från oppositionen att inget händer. Det finns ju en enighet om att schablonersättningen måste åtgärdas. Men ingen från regeringspartierna ger några raka svar.

Det enda positiva med debatten är att de åtminstone pratar om indexering av schablonersättningen. Det är ett steg i rätt riktning.

Läs gärna artikeln här samt uppföljande artiklar och här kan du lyssna/titta på debatten

Källor Assistanskoll och Sveriges riksdag