Assistansanordnare har fått prövningstillstånd!

Med hjälp av CJ Advokatbyrå har Nordica Assistans AB fått prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen (HFD) . Frågeställningen lyder ”Under vilka förutsättningar kan ett krav på återbetalning av assistansersättning riktas mot en assistansanordnare?”. Man vill även klarlägga vilka ”väsentliga förhållanden” som en assistansanordnare ska förväntas känna till och därmed är rapporteringsskyldiga till. Jessica Gustavsson som är advokat i ärendet har bett organisationer inom branschen och funkisrörelsen att beskriva deras syn på saken. Det är nu det finns en chans att bort Försäkringskassans orimliga krav på assistansanordnare som en kontrollinstans. Det kommer ta tid innan domslut meddelas, men att få prövningstillstånd bådar gott.

Artikel finns att läsa här!

Källa Assistanskoll