Sjukförsäkran

Skicka in din sjukförsäkran och eventuella läkarintyg genom formuläret nedan. Du kan ladda ner blanketten via denna länk om du inte har laddat ner den via IGS Internt.


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Hur blanketten skall fyllas i

  • Under Månad och år anger du den månad och år då sjuktillfället inträffade. Exempelvis December 2022.
  • Under Personuppgifter anges Namn, Personnummer och Kostnadsställe. Har du inget personnummer, men ett samordningsnummer anger du det istället.
   Om du inte vet kostnadsstället kan du kolla upp den på din arbetsplatsbeskrivning på IGS Internt alternativt kontaktar du din kund- och personalansvarig.
  • Under Sjukfrånvaro finns fem alternativ.

   Under From anger du första sjukpasset i schemat för månaden.
   Under Tom anger du till och med sista sjukpasset i schemat för månaden.
   Under Sjuk antal dgr anger du antalet dagar du varit sjuk utefter det du har fyllt i From och Tom. Notera att om du fyller i denna i Adobe Reader eller webbläsaren att den fylls i automatiskt.
   Under Sjuk antal tim anger du antalet timmar du har varit sjuk.
   Under Ord arbetstid (antal tim) anger du antalet timmar du skulle ha arbetat om du varit frisk. Detta kan skilja sig från Sjuk antal tim om du exempelvis gått hem under ett pågående pass.

  • Under Beskriv på vilket sätt din arbetsförmåga är nedsatt behöver du inte ange diagnos, men du måste ange varför du inte kunde arbeta. Det vill säga vad som hindrade dig att arbeta och eventuellt vilka arbetsuppgifter som du inte kunde utföra
  • Kryssa för om du fortfarande är sjuk under Jag är fortfarande sjuk.
   Kryssa för om du antingen postar läkarintyget till kontoret via Läkarintyg postas eller skickar det digitalt i ovanstående formulär genom att kryssa för Läkarintyg skickas digitalt.
   Ange Ort där du befinner dig just när du fyllde i blanketten.
   Ange Datum när blanketten fylldes i.