maj17

Fuskjakt slår allt hårdare mot ALLA assistansanvändare

Jakten på fusk inom assistans slår allt hårdare mot ALLA assistansanvändare. Försäkringskassan fortsätter att driva på. Troligen får vi se fler långtgående bedömningar av vad som är ”fel” inom personlig assistans. Hur långt kommer det att gå med kontroller, detaljstyrning och återkrav? Läs artikel Källa Heja Olika http://www.hejaolika.se

maj16

Människor är livrädda för Försäkringskassan

Debattören: Målet är att urholka lagen om personlig assistans Läs debattartikeln här!

maj16

Gustav Lindkvist, juris doktor– ”Assistansberättigade riskerar bli förlorare”

Det är inte acceptabelt att beslut om återkrav från Försäkringskassan kan användas av kronofogden för verkställighet, vilket kan bli resultatet av regeringens förslag, säger Gustav Lindkvist, juris doktor i offentlig rätt.–Lagändringen strider mot grundföreställningar om ett rättssäkert förfarande. Läs artikel här!

maj11

Så vill Lars Lööw göra den personliga assistansen hållbar igen

Utredningen om statligt huvudmannaskap för personlig assistans kommer att lägga förslag som förenklar hur rätten till personlig assistans beräknas. Läs artikel här

maj10

Jurister: ”Försäkringskassan drar felaktigt in assistans”

SR-Ekot har talat med fem jurister som anser att Försäkringskassan drar in assistans på bristfälliga grunder, när de påstår att assistansanvändare och anhöriga lämnar felaktiga uppgifter om sina hjälpbehov. Läs artikel

maj02

Sophie Karlsson, IfA – ”en mycket oroande utveckling”

Antalet assistansanvändare minskar nu i både kommuner och på Försäkringskassan. Det är en mycket oroande utveckling, säger IfAs ordförande Sophie Karlsson.– Behovsbedömningarna måste förändras så att assistansbehoven ses i sin helhet och ställs i förhållande till att leva jämlikt och med full delaktighet. Läs artikel

apr28

Lena Hallengren – ”De behov som ska tillgodoses ska vara av den karaktären att de är integritetskänsliga”

LSS förarbeten säger att behov i assistans ska vara integritetskänsliga, sade Lena Hallengren i en interpellationsdebatt. Pia Steensland svarade att Bengt Westerberg som skrev förarbetena inte håller med. Läs artikel

apr27

IfA: Kammarrättsdom begränsar assistansen i strid med LSS

Kammarrättsdomen om återkrav för felaktigt utbetald assistansersättning är dåliga nyheter för alla som har behov av personlig assistans. – Den skapar begränsningar som inte stämmer överens med LSS intentioner eller Funktionsrättskonventionen, säger Sophie Karlsson, ordförande för IfA, Intressegruppen för assistansberättigade. Läs artikel

apr26

Henrik Petrén, Fremia – ”Rättsosäkerheten kommer att öka”

Från 1 sep kan Försäkringskassan kräva in återkrav av assistansersättning utan prövning i allmän domstol. Detta kan göra att anordnare inte längre vill vara mottagare av assistansersättning, säger Henrik Petrén. Läs artikel här

apr21

Sofia Nilsson, Centerpartiet – ”Uppdelningen i grundläggande behov och övriga behov bör slopas”

Dagens behovsbedömningar med minutbedömning in i minsta detalj och uppdelning av behov måste ersättas av ett nytt system, säger Sofia Nilsson. Hon beklagar också att Lena Hallengren inte vill ge huvudmannaskapsutredningen tilläggsdirektiv om grundläggande behov. Sofia Nilsson intervjuades av Kenneth Westberg/Assistanskoll. Se hela artikeln här.

Är du i behov av personlig assistans?

Fyll i ditt namn och telefonnummer nedan så hör vi av oss.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Jobba hos oss?

    Arbete som den personliga assistenten utför har avgörande betydelse för kundens livskvalitet och värderas därmed högt i vårt företag.

    Fyll i en intresseanmälan