IGS som arbetsgivare

Från första kontakten med IGS Assistans ska du som assistent känna dig välkommen.

Här nedan följer olika led i din väg in i företaget och vad du kan förvänta dig av IGS Assistans:

Ansökan om jobb

Din ansökan, inklusive personligt brev och CV, tas om hand av våra kompetenta rekryteringsansvariga. Vi behandlar alla dina personuppgifter enligt GDPR.

Anställningsintervju

Är du en potentiell assistent till någon av våra kunder blir du snart kallad till en professionellt utformad anställningsintervju.

Kundträff

Efter anställningsintervjun kommer den rekryteringsansvariga kontakta den kund du är tänkt att jobba hos och bokar en kundträff mellan er två.

Anställningsavtal

Blir du i nästa steg utvald av kunden skriver vi ett anställningsavtal med dig som gäller även för introduktionspassen. Du får också en entimmes introduktionsutbildning i samband med avtalet för att du ska ha god kännedom om IGS rutiner samt grundläggande kunskap om dina rättigheter och skyldigheter som personlig assistent.

Introduktionspass

En garant för att du klarar av arbetsuppgifter är att du går vid sidan av en erfaren personlig assistent. I samband med introduktionen hos kunden får du en arbetsplatsbeskrivning och information om dina arbetsuppgifter.

Schemaläggning

Som anställd hos IGS Assistans får du tillgång till en rekryteringsansvarig, som ger dig ett arbetsschema i samråd med kunden. Detta kan ibland vara kunden själv, dennes arbetsledare eller en av de anställda på IGS administration.

Personalvård

Till ditt förfogande har du också en professionell kund- och personalansvarig som ser till att allt ska fungera så bra som möjligt för dig, dina kollegor och kunden.

Infobrev

Varannan månad får du vårt Infobrev, som uppdaterar dig om de senaste nyheterna inom IGS Assistans och viktiga nyheter som direkt eller indirekt påverkar assistansen.

Företagshälsovård och friskvård

IGS har ett samarbetsavtal med Falck som är globalt marknadsledande inom hälso- och sjukvård, räddningstjänst och akutsjukvård. De tillhandahåller bland annat stödsamtal, handledning och andra arbetsrelaterade. Som anställd hos IGS Assistans har du rätt till friskvårdsersättning.

Utbildningar

Kompetensdagen

Denna dag bjuder vi företagets alla personliga assistenter och kunder (i mån av plats och intresse) till en inspirerande utbildningsdag. Enskilda arbetsmiljöfrågor sätts i centrum och väldigt ofta även mjuka värdefrågor relaterade till assistansen. Externa föreläsare är ett återkommande inslag.

Utbildningar

Vid sidan av detta stora evenemang förekommer de av mindre karaktär men ändå av stor betydelse för vårt kvalitetsarbete. Skräddarsydda utbildningar till enskilda assistentgrupper pågår nästan hela tiden. Oftast handlar de om ergonomiutbildning, hjärt- och lungräddning, systematiskt brandskyddsarbete, mm.