Vanliga frågor och svar

Det är viktigt för oss på IGS Assistans att erbjuda våra kunder en assistans av högsta kvalitet.

Vi är också måna om att kunder som väljer IGS Assistans ska känna sig trygga med sitt val innan uppdraget startar upp. Det är mycket att tänka på och vi har därför samlat svaren på ett antal viktiga frågor som vi ofta får.

Har IGS Assistans tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att bedriva personlig assistans i privat regi?

Svar: Ja. Vi visar gärna upp tillståndet på kundens begäran. IGS Assistans har nyligen (april 2023) klarat av IVO:s lämplighetsprövning så vi har bevisligen allt som krävs för att ge kunder en assistans av hög kvalitet.

Har IGS Assistans kollektivavtal?

Svar: Ja, vi har kollektivavtal genom Vårdföretagarna/Kommunal.

Är IGS Assistans ansluten till företagshälsovård?

Svar: Ja, vi har Falck som företagshälsovård.

Har IGS Assistans ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador på kundens egendom orsakad av personliga assistenter?

Svar: Ja, vi har företagsförsäkring hos Säkra som täcker kostnader över självrisken för eventuella skador.

Har IGS Assistans ett avtal som reglerar rättighets- och ansvarsfördelning mellan kunden och IGS Assistans?

Svar: Ja. Vi tar alltid med en kopia på avtalet som vi kan visa för kunden redan vid företagspresentationen.

Vilken ställning har kunden i IGS Assistans’ verksamhet?

Svar: Kunden är uppdragsgivare och ger därmed i uppdrag åt IGS Assistans att vara assistansanordnare.

Vem är arbetsledare för kundens assistenter?

Svar: Som uppdragsgivare har kunden rätt att välja arbetsledare för sina assistenter. Kunden har även rätt att avstå från att ha arbetsledare i assistentgruppen.

Har kunden rätt att bestämma vem som ska anställas som personlig assistent och även rätt att välja om någon assistent ska sägas upp?

Svar: Ja, kunden beslutar själv om vilka personliga assistenter som skall anställas. Om IGS Assistans nekar någon anställning får kunden en saklig motivering till det. Naturligtvis har kunden rätt att avgöra om uppsägning av de egna personliga assistenterna. IGS Assistans är dock den part som verkställer uppsägningar.

Har kunden rätt att bestämma över schemaläggning och arbetsinnehåll?

Svar: Ja, kunden beslutar själv om schemaläggning och arbetsinnehåll för de egna personliga assistenterna inom ramarna för sitt beslut samt gällande lagar och kollektivavtal.

Vem har ansvar för vikarietillsättning?

Svar: Kunden kan välja att själv ta ansvar för vikarietillsättning eller lägga det ansvaret på IGS Assistans, vilket regleras genom avtalet.

Har kunden inflytande över hur assistansersättningen fördelas mellan lönekostnader, utbildning, assistans- och personalomkostnader?

Svar: Ja, kunden har ett stort inflytande över assistansersättningen och är med när budget läggs för den egna assistansen.

Får kunden redovisning om hur assistansersättningen används varje månad?

Svar: Ja, IGS Assistans redovisar till kunden hur assistansersättningen har använts varje månad. Kunden har dessutom tillgång till sina månadsrapporter via inloggning till företagets extranät.

Har kunden rätt att välja utbildningar till de egna assistenterna?

Svar: Ja, kunden har alltid rätt att välja relevanta utbildningar för de egna assistenter inom ramen för de medel som finns för detta (budgetutrymme).

Hur ser era rutiner ut kring klagomål från kunden?

Svar: Klagomåls- och synpunktshanteringen är en del av IGS Assistans systematiska kvalitetsarbete. Dessa rutiner kan presenteras för den nya kunden på företagspresentationen och finns dessutom lättillgängliga för kunden efter uppdragsstart.

Har kunden rätt att ta del av dokumentation som IGS Assistans för rörande uppdraget?

Svar: Kunden har alltid rätt att ta del av den dokumentation som berör denne.

Kan kunden spara ett överskott av assistansersättning under året? Vad händer sedan?

Svar: Ja, kunden kan spara sitt överskott av assistansersättning under året. I slutet av året betraktas överskottet som vinst i IGS Assistans bokföring och ska beskattas med 22 % enligt gällande skatteregler. Resterande belopp ligger kvar in i nästa år och kan användas när kunden vill.

Exempel: Per den 31/12 2014 hade kunden överskott på 10.000 kronor. Bolagsskatt blir i det fallet 2.200 kronor. Resterande överskottet som kunden sparar blir 7.800 kronor.

Hur lång uppsägningstid har kunden om denne vill lämna IGS Assistans?

Svar: Kunden har en månads uppsägningstid.

Vad händer med sparade medel när kunden vill lämna IGS Assistans?

Svar: Kunden måste förbruka sina sparade medel innan kunden lämnar IGS Assistans.

Hjälper IGS Assistans kunden som vill vara egen arbetsgivare?

Svar: Ja, det gör vi. Vi kan dessutom erbjuda kunden förberedande utbildning gällande rollen som framtida arbetsgivare.

Kan kunden välja IGS Assistans först som assistansanordnare och sedan byta till att vara egen arbetsgivare?

Svar: Ja, det går bra! Kunden som känner sig osäker i sin roll som egen arbetsgivare kan börja med att välja IGS Assistans som assistansanordnare och gå vår utbildning. Inom 3-6 månader efter utbildningen kan kunden ta över arbetsgivaransvaret. Det går givetvis också tvärtom – kunden kan avstå att vara egen arbetsgivare och låta IGS Assistans vara assistansanordnare, det vill säga ta hela arbetsgivaransvaret.