Om IGS Assistans

IGS Assistans AB är ett privat assistansbolag med säte i Stockholm – en anordnare av personlig assistans för assistansberättigade som funnits i över 20 år.

I dagsläget har vi ett trettiotal kunder i Stockholm och andra delar av landet. Vi har nästan 250 anställda som assisterar dem. Varje assistansuppdrag kräver erfarenhet, kompetens, lyhördhet och engagemang, något som genomsyrar hela vår administrativa personal.

IGS Assistans grundades i Stockholm år 2000 och har sitt huvudkontor vid Globen, Stockholm. IGS Assistans är med i Vårdföretagarna och följer kollektivavtal. IGS har ett samarbetsavtal med Falck för företagshälsovård.

IGS Assistans AB är ett dotterbolag till moderbolaget Swiral Group AB, vilket registrerades år 2014. Långvarigt och långsiktigt ägarskap har varit bidragande faktorer till att tillgodose och behålla en fortlöpande och kvalitativ assistans till våra kunder.