IGS Assistans värdegrund

IGS Assistans värdegrund genomsyrar assistansbolagets hela verksamhet och kommer till uttryck i alla möten och relationer.

IGS Assistans verksamhet byggs på:

  • människans egenvärde och egenansvar genom att se varje person som en individ och värna om dennes rätt till integritet, trygghet och privatliv samt att aktivt förespråka och stödja individens självbestämmanderätt, inflytande, jämlikhet och delaktighet
  • människans välbefinnande genom att gynna en så trygg och meningsfull tillvaro som möjlig utifrån den enskildes unika förutsättningar
  • människans integritet och värdighet genom ett respektfullt och värdigt bemötande vid alla kontakter samt genom att erbjuda och ge den enskilde en individanpassad assistans av god kvalitet, med god kompetens och ständig positiv utveckling.