Assistansanordnare har fått prövningstillstånd!

Med hjälp av CJ Advokatbyrå har Nordica Assistans AB fått prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen (HFD) . Frågeställningen lyder ”Under vilka förutsättningar kan ett krav på återbetalning av assistansersättning riktas mot en assistansanordnare?”. Man vill även klarlägga vilka ”väsentliga förhållanden” som en assistansanordnare ska förväntas känna till och därmed är rapporteringsskyldiga till. Jessica Gustavsson som är advokat i ärendet har bett organisationer inom branschen och funkisrörelsen att beskriva deras syn på saken. Det är nu det finns en chans att bort Försäkringskassans orimliga krav på assistansanordnare som en kontrollinstans. Det kommer ta tid innan domslut meddelas, men att få prövningstillstånd bådar gott.

Artikel finns att läsa här!

Källa Assistanskoll

Förslag om bidragsspärr slår blint

Den 5/4 meddelade regeringen att de kommer fortsätta utredda förslaget om bidragsspärr. Den 27 december var sista dagen för remissvar på den utredningen som redan är klar. Det man har begärt nu är att göra justeringar i förslaget utifrån remissvaren. Socialförsäkringsminister Anna Tenje betonar att ”åtgärderna är inte till för att jaga personer som är i behov av stöd, utan vi fokuserar på de som begår bidragsbrott och de som göder den organiserade brottsligheten”. Det man vill kunna komma åt är att få bort sekretess mellan myndigheterna för att det ska bli lättare att göra rätt. Det man säger sig vilja komma åt är den organiserade brottsligheten. Det vill nog alla. Det kan leda till att de som är i behov av socialförsäkringen får en spärr om man gjort fel av misstag att stå utan inkomst.

Läs gärna artikeln här!

Källa Heja Olika

Höströst – vinnare av skrivartävling

Jag har hittat en bra skriven kort novell som vann tävlingen ”Höströst” som ABH utbildning startat. Den syftar till att få fram det positiva med personlig assistans som en motvikt till allt det negativa som media skriver. Alla som på ett eller annat sätt har en koppling till assistans kan delta. I år vann ”En röst att räkna med” som jag tycker beskriver så bra vikten av att hitta en fungerande kommunikation när man inte har ett talat språk. Där den personliga assistansen är avgörande för att en person ska kunna ha ett socialt liv och kunna leva som hen vill.

Läs gärna novellen här!

Källa Höströst

Läs gärna novellen här!

Vi på IGS Assistans önskar alla en GLAD PÅSK!

Trendbrott: Assistansanvändare vinner fler segrar i domstol

Sedan några månader verkar det finnas en ny trend inom domslut som går i den assistansberättigades väg. Tidigare kunde Försäkringskassan klara sig i domstol att argumentera för hur myndigheten tycker det borde vara utan några krav på bevis för argumentet. Nu har domstolarna börjat kräva tyngre utredningar som bevisar att Försäkringskassan har rätt att dra in assistans. Det räcker inte längre med några lösryckta journalanteckningar som bevis. Det krävs av Försäkringskassan att de kan visa ett lika tungt vägande intyg som läkarintyget de accepterade när assistansen beviljades. Det ska bli intressant att följa utvecklingen…

Artikel finns att läsa här!

Källa Heja Olika

Nödstoppet får inte tas bort förrän det kommit ny lagstiftning

Det börjar komma röster från flera håll (framförallt Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen ISF) som kräver att 2-årsomprövningarna ska återinföras. Nödstoppet 2018 som regeringen införde pga att allt fler förlorade sin assistans var egentligen tillfälligt. Det skulle ligga tills en ny lagstiftning kommit plats. Det har ännu inte kommit en ny lagstiftning och ändå vill man återinföra 2-årsomprövningarna. Socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönwall bereder nu rekommendationerna från ISF men hon är medveten om bristerna i de gamla 2-årsomprövningarna. Samtidigt säger funkisrörelsen att det skulle bli katastrof eftersom det är rättsliga läge idag som 2018, om inte värre.

Artiklarna finns att läsa här och här.

Källor Assistanskoll och Heja Olika

Personlig assistans har blivit en insats som alltmer avlastar sjukvården

Helene von Granitz, doktor i medicinsk vetenskap, pekar på att assistansen idag alltmer är vård. Anledningen till denna utveckling är att de grundläggande behoven är de som styr och inte intentionerna i LSS. Orsaken är att de grundläggande behoven som man måste komma upp i 20 timmar för att beviljas assistansersättning idag handlar mer om omsorg och vård än assistans.Grundläggande behov infördes 1996 men efter flera domslut och ändrad rättspraxis har det blivit Helene tror att man medikaliserat de grundläggande behoven och därmed frångått intentionerna i LSS är det största problemet. De domar som har kommit rör ju grundläggande behov och inte goda levnadsvillkor som intentionerna i LSS är tydliga med. Eftersom domarna har de grundläggande behoven alltmer fragmenterats så har de blivit mer överskjutning från vård till assistans.

Artikel finns att läsa här !

Källa Assistansko

Uppdatering om JO:s kritik

kräva Kritiken från JO mot Försäkringskassan angående deras felaktiga dokumentation har startat reaktioner från flera håll. Socialförsäkrings -och äldreminister Anna Terje (M) säger att hon av JO: s skarpa kritik mot Försäkringskassan. Terje verkar tyvärr inte ha planerat att vidta åtgärder mot Försäkringskassan. Christofer Bergenblock (C), ledamot i socialutskottet, är inte nöjd med det beskedet. . Det finns möjlighet att det blir en genomgång om det kommer ett krav från riksdagen. Han konstaterar att det inte är orimligt att kräva att Försäkringskassan ska gå igenom samtliga beslut som berörs. Vikten av att både assistansberättigade och assistansanordnare ska kunna lita på Försäkringskassans beslut är avgörande.

Artikelserie i Heja Olika finns här!

Källa Heja Olika

Globen Stockholm

”JO:s kritik av Försäkringskassan måste få konsekvenser”

Lilly Key på IfA har kommenterat JO:s skarpa kritik mot Försäkringskassan kring deras tidigare rutin uppdelning av underlag i handläggningen. Rutinen fanns mellan 2019-feb 2022. Detta upptäcktes när en person begärde ut hela sin akt från Försäkringskassan för att kunna överklaga beslutet. I akten fattas flera viktiga underlag för att Försäkringskassan ska kunna göra en korrekt bedömning . Rutinen innebar att om Försäkringskassan haft en intervju med någon som tillstyrkte hjälpbehovet låg det i en separat akt. Det finns stora risker för att det är många som har fått felaktiga beslut utan att förstå varför. IfA uppmanar Försäkringskassan att påbörja en genomgång av alla beslut som kan vara berörda.

Artikel finns att läsa här!

Källa Assistanskoll

Blir även 2024 ett förlorat år för personlig assistans?

inför år 2023 fanns stora förhoppningar om att trenden med minskande antal assistansberättigade skulle brytas men det hände inte . Med tanke på att Stärkt assistans skulle ge 2000 personer rätt till assistans så var det ett mörkt år. Det är det nya föräldraavdraget som var tänkt att ge fler barn rätt till assistans. Men vanlig ordning har Försäkringskassan tolkat lagen på annat sätt och gör dubbla avdrag för föräldraansvaret. Det innebär att det blir svårare för barn att få assistans. Även andra delar i lagen har inte fått den effekt som väntat.

Artikel finns att läsa här !

Källa Heja Olika

Tidöpartier avslår initiativet att nollställa föräldraavdraget

Den 30/1 tog socialutskottet upp frågan om att minimera eller nollställa föräldraavdraget. Anledningen till det är att det blivit svårare att få assistans för barn. Trots att Stärkt assistans skulle ge ca 2000 personer rätt till assistans under 2023 så har assistansberättigade fortsatt minska. Försäkringskassan har tolkat föräldraavdraget helt felaktigt och gör i slutändan dubbla avdrag för föräldraansvaret.

Tidöpartierna säger nej till förslaget att göra något åt det, men det finns en förhoppning att det ändå kommer bli en ändring under våren.

Artikel finns att läsa här!

Källa Heja Olika

Spastic young man with infantile cerebral palsy caused by a complicated birth sitting in a multifunctional wheelchair, using a computer with a wireless headset, reaching out to touch the touch screen.