Förslag om bidragsspärr slår blint

Den 5/4 meddelade regeringen att de kommer fortsätta utredda förslaget om bidragsspärr. Den 27 december var sista dagen för remissvar på den utredningen som redan är klar. Det man har begärt nu är att göra justeringar i förslaget utifrån remissvaren. Socialförsäkringsminister Anna Tenje betonar att ”åtgärderna är inte till för att jaga personer som är i behov av stöd, utan vi fokuserar på de som begår bidragsbrott och de som göder den organiserade brottsligheten”. Det man vill kunna komma åt är att få bort sekretess mellan myndigheterna för att det ska bli lättare att göra rätt. Det man säger sig vilja komma åt är den organiserade brottsligheten. Det vill nog alla. Det kan leda till att de som är i behov av socialförsäkringen får en spärr om man gjort fel av misstag att stå utan inkomst.

Läs gärna artikeln här!

Källa Heja Olika