Indexreglering av assistansersättningen innan det är för sent!

Henrik Petrén, Fremia har i en intervju på Assistanskoll tydligt förklarat att det är nu assistansersättningen måste indexregleras. Fremia har gjort sin årliga Fremiabarometer bland sina medlemmar och resultatet är tydligt. Många assistansanordnare säger att assistansersättningen inte längre täcker de senaste årens kostnadsökningar. Huvudorsaken är att höjningen av assistansersättningen inte täcker de senaste decenniets löneökningar för de personliga assistenterna. Hela 10% säger att de sannolikt kommer bli tvingade att lägga ner verksamheten innan årsskiftet. Men de inväntar kommande budgetproposition i höst.

Läs gärna artikeln här!

Källa Assistanskoll