Bengt Westerberg – Tusentals utestängs från personliga assistansen

De senaste decenniets försämringar av den personliga assistansen handlar om att regeringarna oavsett om de är s-ledda eller m-ledda har accepterat det. De är väl medvetna om det finns massor att göra för att återställa LSS till intentionerna i förarbetena.

Det som har hänt sedan man införde grundläggande behov som grund för att beviljas assistans är att det blivit svårare att beviljas assistans. Det är långt ifrån intentionerna i LSS. Det finns inget i förarbetena som talar om att grundläggande behov ska räknas som kvalificerande för att få assistans. Tvärtom talar man om att alla hjälpbehov ska vara grund för att beviljas personlig assistans. Grundläggande behov infördes t LSS 1996 just för att begränsa antalet assistansberättigade. Men det dröjde till 2009 innan en dom fastställde det som praxis.

Bengt Westerberg, fd socialminister ,säger att grundläggande behov måste tas bort. Han pekar också på att alla regeringar är skyldiga till att assistansen har blivit så urholkad: Tillkännagivandet 2022 om att alla behov ska räknas i sin helhet har ingen av de 2 regeringarna ens tagit i. Det Bengt Westerberg tycker man ska göra är att ta bort grundläggande behoven och återgå till intentionerna i LSS.

Läs gärna artikeln här

Källa Assistanskoll