Almedalen – intervju med forskare om assistansen

Andreas Johansson, jurist och forskare vid Södertörns Högskola föreslår att man ska bryta loss assistansen till en ny ”assistansmyndighet”. Många är rädda för Försäkringskassan och det tror Andreas inte går att förbättra. Hans förslag om en ny myndighet har inte mottagits med något större intresse från politikerna. Det behövs en ordentlig genomlysning av LSS. Man måste sluta” lappa och laga ”och istället revidera LSS som den ser ut idag. Andreas säger att lagen som den var skriven från början var bra, men alla tillägg som gjorts i framförallt §9 måste tas bort. Det är bl a grundläggande behoven och minuträknandet som inte följer lagens intentioner.

Han pekar på att medvetenheten om vilka förutsättningar personer med funktionsnedsättning lever under är alldeles för låg. Framförallt hos handläggare, domstolarna, politikerna och allmänhet.

Läs och lyssna här!

Källa Heja Olika