Tjänster

TJÄNSTER INOM IGS ASSISTANS

IGS Assistans kännetecknas av engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för kundens bästa. Vi är kunniga och vi låter också våra kunder vara mer delaktiga i uppdragen jämfört med många andra aktörer i vår bransch. Med 20 års erfarenheter som assistansanordnare har vi utvecklat en rad tjänster att erbjuda dig som kund beroende på om du vill ha IGS Assistans som assistansanordnare eller om du vill själv vara arbetsgivare / assistansanordnare.

IGS Assistans som assistansanordnare

Om du väljer IGS Assistans som assistansanordnare till dina personliga assistenter erbjuder vi dig följande tjänster:

 • Personaladministration:

Att vara arbetsgivare /assistansanordnare brukar vara komplicerat. Som kund kan du lita på att IGS Assistans har den kompetens som krävs och att vi fullgör vårt arbetsgivaransvar. Vi kan hjälpa till med rekrytering och schemaläggning, arbetsmiljöfrågor, friskvård, personalmöten, utvecklings- och medarbetarsamtal, lönerevision, samt kompetensutveckling och handledning av personliga assistenter. IGS Assistans använder webbtjänsten Aiai, Sveriges ledande system för personlig assistans.

 • Löneadministration:

IGS Assistans ser till att lönerna beräknas korrekt och betalas ut i rätt tid. Blir det problem med löner skapas det snabbt ett missnöje på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att löneadministrationen hanteras av utbildad personal med goda kunskaper om regelverk såsom kollektivavtal, avtalsförsäkringar, skatter, traktamenten, m.m. Vi arbetar i moderna system som ger såväl anställda som kunder tillgång till tidrapporter och räkningar via webben.

 • Rapportering:

Försäkringskassan ställer allt högre krav på rapportering av utförda assistanstimmar. IGS Assistans håller sig därför ständigt uppdaterade och kan försäkringskassans regler. För oss är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg och säker på att du inte blir återbetalningsskyldig.

 • Administration av assistansersättning:

Med kompetens och erfarenhet administrerar IGS Assistans din assistansersättning på ett kostnadseffektivt sätt för dig som kund. Du får hjälp med budget och har full insyn i hur pengarna använts. Vi ser även till att du har rätt ersättning från försäkringskassan genom att t.ex. ansöka i tid för förhöjt timbelopp.

 • Kundstöd: IGS Assistans bistår kunden med vägledning angående utbildningar, resefrågor och ger rådgivning kring assistansfrågor.

Kund som egen arbetsgivare

Väljer du att själv vara arbetsgivare till dina personliga assistenter erbjuder vi dig följande tjänster:

 • Löneadministration

IGS Assistans ansvarar för praktisk lönehantering såsom uträkning av löner, övertid, ob-tid, sjuklön, traktamenten, m.m; hantering av lönetillägg, brutto- och nettoavdrag, m.m; uträkning av semesterlön och kontroll av semesteruttag, framtagning av semesterskuld; uträkning och redovisning av skatter och sociala avgifter; hantering av löneutbetalningar och skatteinbetalningar.

 • Ekonomiservice:

IGS Assistans tar hand om den löpande redovisningen inklusive kund- och leverantörsreskontra samt betalningar. Vi gör bokslut, årsredovisning och sköter deklarationerna.

 • Fakturering:

IGS Assistans ansvarar för sjuklönefakturering till kommunen inklusive framtagande av fakturaunderlag.

 • Rapportering:

IGS Assistans ansvarar för sammanställning och redovisning av pensionsförsäkringar, kontrolluppgifter till anställda och myndigheter, rapportering till Försäkringskassan om sjukfrånvaro, statistikrapportering till Svenskt Näringsliv, SCB samt KFO och tar på sig rapporteringar till Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsvalet/Fora.

 • Rådgivning:

IGS Assistans bistår kunden i sådana frågor som budget, ekonomiskt utfall, kollektivavtal, roll som arbetsgivare, m.m.

Viktigt! Vare sig du väljer IGS Assistans som arbetsgivare eller blir egen arbetsgivare, skräddarsyr vi tjänster utifrån dina förutsättningar. Hör av dig för en personlig offert!

Är du i behov av personlig assistans?

Fyll i ditt namn och telefonnummer nedan så hör vi av oss.  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Jobba hos oss?

  Arbete som den personliga assistenten utför har avgörande betydelse för kundens livskvalitet och värderas därmed högt i vårt företag.

  Fyll i en intresseanmälan