Tjänster

Tjänster vi erbjuder

Med 20 års erfarenheter som assistansanordnare har vi utvecklat en rad tjänster att erbjuda dig som kund beroende på om du vill ha IGS Assistans som assistansanordnare eller om du vill själv vara egen arbetsgivare / assistansanordnare.

IGS Assistans som assistansanordnare

Om du väljer IGS Assistans som assistansanordnare till dina personliga assistenter erbjuder vi dig följande tjänster:

 • Personaladministration:

Att vara arbetsgivare /assistansanordnare brukar vara komplicerat. Som kund kan du lita på att IGS Assistans har den kompetens som krävs och att vi fullgör vårt arbetsgivaransvar. Vi kan hjälpa till med.

– Rekrytering och schemaläggning
– Arbetsmiljöfrågor
– Friskvård
– Personalmöten
– Utvecklings- och medarbetarsamtal
– Lönerevision
– Kompetensutveckling och handledning av personliga assistenter.
IGS Assistans använder webbtjänsten Aiai, Sveriges ledande system för personlig assistans.

 • Löneadministration:

IGS Assistans ser till att lönerna beräknas korrekt och betalas ut i rätt tid. Blir det problem med löner skapas det snabbt ett missnöje på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att löneadministrationen hanteras av utbildad personal med goda kunskaper om regelverk såsom:

– Kollektivavtal
– Avtalsförsäkringar
– Skatter
– Traktamenten, m.m.
Vi arbetar i moderna system som ger såväl anställda som kunder tillgång till tidrapporter och räkningar via webben.

 • Rapportering:

Försäkringskassan ställer allt högre krav på rapportering av utförda assistanstimmar. IGS Assistans håller sig därför ständigt uppdaterade och kan försäkringskassans regler. För oss är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg och säker på att du inte blir återbetalningsskyldig.

 • Administration av assistansersättning:

Med kompetens och erfarenhet administrerar IGS Assistans din assistansersättning på ett kostnadseffektivt sätt för dig som kund. Du får hjälp med budget och har full insyn i hur pengarna använts. Vi ser även till att du har rätt ersättning från försäkringskassan genom att t.ex. ansöka i tid för förhöjt timbelopp.

 • Kundstöd: IGS Assistans bistår kunden med vägledning angående utbildningar, resefrågor och ger rådgivning kring assistansfrågor.

Hur IGS hanterar covid-19 och dess konsekvenser…

Vi har utvecklat en rad nya rutiner för att skydda både kunder och anställda genom att:

 • Snabbt tillhandahålla skyddsutrustning om kunden har symtom på covid-19 och det saknas utrustning som behövs.
 • Assistenter ska genomföra webbutbildningen ”Basala hygienrutiner” innan anställning
 • Vi håller oss uppdaterade kring restriktionerna som ändras hela tiden och självklart följer vi dessa, även på administrativ nivå. All viktig information kommer att skickas ut löpande till kunder och assistenter.

Kund som egen arbetsgivare

Är du egen arbetsgivare för dina assistenter eller en mindre assistansanordnare som vill ha hjälp med administrationen kring din assistans? Vi har en väl fungerande administration med över 20 års erfarenhet som kan hjälpa till allt från löpande bokföring till bokslut, löpande redovisning till Försäkringskassan och Skatteverket, löner och annat som tar tid.

Väljer du att själv vara arbetsgivare till dina personliga assistenter erbjuder vi dig följande tjänster:

 • Löneadministration

IGS Assistans ansvarar för praktisk lönehantering såsom:
– Uträkning av löner
– Övertid
– Ob-tid
– Sjuklön
– Traktamenten, m.m;
– Hantering av lönetillägg
– Brutto- och nettoavdrag, m.m.
– Uträkning av semesterlön och kontroll av semesteruttag
– Framtagning av semesterskuld
– Uträkning och redovisning av skatter och sociala avgifter
– Hantering av löneutbetalningar och skatteinbetalningar

 • Ekonomiservice:

IGS Assistans tar hand om den löpande redovisningen inklusive kund- och leverantörsreskontra samt betalningar. Vi gör bokslut, årsredovisning och sköter deklarationerna.

 • Fakturering:

IGS Assistans ansvarar för sjuklönefakturering till kommunen inklusive framtagande av fakturaunderlag.

 • Rapportering:

IGS Assistans ansvarar för sammanställning och redovisning av pensionsförsäkringar, kontrolluppgifter till anställda och myndigheter, rapportering till Försäkringskassan om sjukfrånvaro, statistikrapportering till Svenskt Näringsliv, SCB samt KFO och tar på sig rapporteringar till Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsvalet/Fora.

 • Rådgivning:

IGS Assistans bistår kunden i sådana frågor som budget, ekonomiskt utfall, kollektivavtal, roll som arbetsgivare, m.m.

Viktigt! Vare sig du väljer IGS Assistans som arbetsgivare eller blir egen arbetsgivare, skräddarsyr vi tjänster utifrån dina förutsättningar. Hör av dig för en personlig offert!

Är du i behov av personlig assistans?

Fyll i ditt namn och telefonnummer nedan så hör vi av oss.  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Jobba hos oss?

  Arbete som den personliga assistenten utför har avgörande betydelse för kundens livskvalitet och värderas därmed högt i vårt företag.

  Fyll i en intresseanmälan