Uppdatering om JO:s kritik

kräva Kritiken från JO mot Försäkringskassan angående deras felaktiga dokumentation har startat reaktioner från flera håll. Socialförsäkrings -och äldreminister Anna Terje (M) säger att hon av JO: s skarpa kritik mot Försäkringskassan. Terje verkar tyvärr inte ha planerat att vidta åtgärder mot Försäkringskassan. Christofer Bergenblock (C), ledamot i socialutskottet, är inte nöjd med det beskedet. . Det finns möjlighet att det blir en genomgång om det kommer ett krav från riksdagen. Han konstaterar att det inte är orimligt att kräva att Försäkringskassan ska gå igenom samtliga beslut som berörs. Vikten av att både assistansberättigade och assistansanordnare ska kunna lita på Försäkringskassans beslut är avgörande.

Artikelserie i Heja Olika finns här!

Källa Heja Olika

Globen Stockholm