Personlig assistans har blivit en insats som alltmer avlastar sjukvården

Helene von Granitz, doktor i medicinsk vetenskap, pekar på att assistansen idag alltmer är vård. Anledningen till denna utveckling är att de grundläggande behoven är de som styr och inte intentionerna i LSS. Orsaken är att de grundläggande behoven som man måste komma upp i 20 timmar för att beviljas assistansersättning idag handlar mer om omsorg och vård än assistans.Grundläggande behov infördes 1996 men efter flera domslut och ändrad rättspraxis har det blivit Helene tror att man medikaliserat de grundläggande behoven och därmed frångått intentionerna i LSS är det största problemet. De domar som har kommit rör ju grundläggande behov och inte goda levnadsvillkor som intentionerna i LSS är tydliga med. Eftersom domarna har de grundläggande behoven alltmer fragmenterats så har de blivit mer överskjutning från vård till assistans.

Artikel finns att läsa här !

Källa Assistansko