Tidöpartier avslår initiativet att nollställa föräldraavdraget

Den 30/1 tog socialutskottet upp frågan om att minimera eller nollställa föräldraavdraget. Anledningen till det är att det blivit svårare att få assistans för barn. Trots att Stärkt assistans skulle ge ca 2000 personer rätt till assistans under 2023 så har assistansberättigade fortsatt minska. Försäkringskassan har tolkat föräldraavdraget helt felaktigt och gör i slutändan dubbla avdrag för föräldraansvaret.

Tidöpartierna säger nej till förslaget att göra något åt det, men det finns en förhoppning att det ändå kommer bli en ändring under våren.

Artikel finns att läsa här!

Källa Heja Olika

Spastic young man with infantile cerebral palsy caused by a complicated birth sitting in a multifunctional wheelchair, using a computer with a wireless headset, reaching out to touch the touch screen.