Blir även 2024 ett förlorat år för personlig assistans?

inför år 2023 fanns stora förhoppningar om att trenden med minskande antal assistansberättigade skulle brytas men det hände inte . Med tanke på att Stärkt assistans skulle ge 2000 personer rätt till assistans så var det ett mörkt år. Det är det nya föräldraavdraget som var tänkt att ge fler barn rätt till assistans. Men vanlig ordning har Försäkringskassan tolkat lagen på annat sätt och gör dubbla avdrag för föräldraansvaret. Det innebär att det blir svårare för barn att få assistans. Även andra delar i lagen har inte fått den effekt som väntat.

Artikel finns att läsa här !

Källa Heja Olika