Sophie Karlsson, ordförande IfA – ”Bra att Försäkringskassan tydliggör en frihet i att använda assistanstimmar”

Sophie Karlsson välkomnar att Försäkringskassan förtydligar att assistansanvändaren kan använda sina timmar till det hen själv vill. Samtidigt vill hon stoppa återkrav bakåt i tiden om det finns assistansbehov men skett missförstånd.

Läs artikel här!

Källa Assistanskoll