IVO:s granskning av assistansbolag – frågor om tillstånd och tillsyn

Under den senaste tiden har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) dragit in flera assistansbolags tillstånd att bedriva personlig assistans. Frågor om varför detta har hänt väcks och vi ska därför reda ut vad som krävs för att få tillstånd att bedriva vård- och omsorgsverksamhet och vad som kan göra att tillståndet dras in.

Läs artikel här!

Källa Förvaltningsjuristerna https://forvaltningsjuristerna.se/