LSS har urholkats – en ny lag behövs

Den fd socialministern Bengt Westerberg har i en debattartikel beskrivit hur LSS har urholkats. Kommuner gör ofta allt för att kunna avslå ansökan om assistans för att istället erbjuda hemtjänst. Det innebär att många som ska ha rätt till ”goda levnadsvillkor” enligt LSS inte får del av den rättigheten. De gör så lite som möjligt utan att bryta mot lagen. Westerberg pekar på att uppdelningen i grundläggande behov och övriga behov inte finns i förarbetena utan det tillkom 1996 för att spara pengar. Sen har det blivit en allt snävare tolkning av lagen att den nu behöver göras om helt.

Läs gärna artikeln här!

Källa SvD