Funkisfamiljer får vänta – regeringen beställer ny analys av föräldraavdrag

Efter att Kammarrätten i Sundsvall ger Försäkringskassan skarp kritik för att de gör dubbla avdrag för föräldraansvaret. Det är en feltolkning av nya lagen ”Stärkt assistans” som skulle ge fler barn rätt till assistans. Försäkringskassan anser att deras tolkning är korrekt och vill ha en omskrivning av lagen. Nu har regeringen begärt att Försäkringskassan ska göra en analys av detta för att se vad som är problemet. Det innebär ytterligare 9 månaders väntan för barnen och deras familjer som behöver assistansen nu.

Artikeln finns att läsa här!

Källa Heja Olika