Trendbrott: Assistansanvändare vinner fler segrar i domstol

Sedan några månader verkar det finnas en ny trend inom domslut som går i den assistansberättigades väg. Tidigare kunde Försäkringskassan klara sig i domstol att argumentera för hur myndigheten tycker det borde vara utan några krav på bevis för argumentet. Nu har domstolarna börjat kräva tyngre utredningar som bevisar att Försäkringskassan har rätt att dra in assistans. Det räcker inte längre med några lösryckta journalanteckningar som bevis. Det krävs av Försäkringskassan att de kan visa ett lika tungt vägande intyg som läkarintyget de accepterade när assistansen beviljades. Det ska bli intressant att följa utvecklingen…

Artikel finns att läsa här!

Källa Heja Olika