Sluta att svälta ut den personliga assistansen

En debattartikel av Förbundet Autism om hur den mycket låga assistansersättningen urholkar LSS och gör det allt svårare att få assistans med god kvalitet. Det blir allt svårare att både nyanställa och behålla assistenter eftersom de inte kan erbjudas bra utvecklingsmöjligheter och en marknadsmässig lön.

Läs artikel här!

Källa http//aftonbladet.se