Kvävningsrisk ger 12-åring rätt till LSS

En 12-årig pojke nekades assistansersättning trots att han lever med hjärtfel och stora andningssvårigheter. Försäkringskassan och förvaltningsrätten ansåg inte att han tillhör personkretsen för LSS. Nu har pojken fått rätt i Kammarrätten i Stockholm.

Läsa artikeln här

Källa Heja Olika