JO – Myndigheten undanhåller underlag

Försäkringskassan har fram till februari 2022 haft en rutin som gjorde att de kunde undanhålla viktig information. Det Försäkringskassan har gjort är att underlåtit att dokumentera korrekt i princip. Man har t ex lagt upp separata ärenden som egentligen ska vara med i ett ärende som komplement. T ex om de fått in en anmälan om misstanke om att en assistansberättigad inte behöver assistansen i den grad hen har. Försäkringskassan startar utredning om den assistansberättigad . De har en underlag att inhämta som ska ligga i dokumentet. Försäkringskassan gjorde detta utan startade separata ärenden som inte kan kopplas till utredningen. Det kan mycket väl vara många som fått indragen assistans, neddragen assistans eller återkrav på dessa grunder.

Vill du veta mera? Artiklarna finns här och här!

Källor Assistanskoll och Heja Olika

En man sitter och jobbar vid sin dator. Han sitter i permobil och har ett headset i örat. Assistent finns i bakgrunden.