Återkrav och förbud inom assistans – krav på nödstopp växer

Ett nödstopp för Försäkringskassans återkrav och för IVO:s indragningar av tillstånd.
Det kravet framfördes både av användare, assistansföretag, jurister och riksdagspolitiker på konferensen om Försäkringskassans återkrav den 31 mars.

Läs artikel här !

Källa Heja Olika