Juridisk hjälp

Som kund till IGS Assistans kan du komma att behöva juridisk hjälp för att klara av olika slags myndighetsärenden. Olika exempel på ärenden kan vara ansökningar om personlig assistans, om utökning av assistanstimmar eller om förhöjt timbelopp. Du kan också behöva överklaga beslut tagna av försäkringskassan eller kommunen. Då är det viktigt för dig att veta att IGS Assistans har en gedigen juridisk kompetens som vi fått under våra mer än 20 år i branschen för personlig assistans.

Kvalificerat juridiskt stöd

IGS Assistans besitter det kvalificerade juridiska stödet du är i behov av, och har dessutom ett tätt samarbete med CJ Advokatbyrå AB, som är Sveriges främsta advokatbyrå inom assistansområdet. Vår juridiska kompetens och vårt samarbete med CJ Advokatbyrå AB har resulterat i ett flertal bifall och vunna rättsprocesser.

IGS Assistans jobbar alltid i enlighet med lagstiftning

Sist men inte minst har IGS Assistans som assistansanordnare ett omfattande regelverk av lagar, förordningar och föreskrifter att iaktta. IGS övervakar systematiskt vad exempelvis Riksdagen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) släpper för information angående assistansfrågor. Denna fortlöpande övervakning garanterar att IGS Assistans alltid jobbar i enlighet med gällande lagstiftning och därmed bidrar ytterligare till kundernas trygghet.

Är du i behov av personlig assistans?

Fyll i ditt namn och telefonnummer nedan så hör vi av oss.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Jobba hos oss?

    Arbete som den personliga assistenten utför har avgörande betydelse för kundens livskvalitet och värderas därmed högt i vårt företag.

    Fyll i en intresseanmälan