Juridisk hjälp

Som kund hos IGS Assistans kan du komma att behöva juridisk hjälp för att klara av olika slags myndighetsärenden.

Olika exempel på ärenden kan vara ansökningar om personlig assistans, om utökning av assistanstimmar eller om förhöjt timbelopp. Du kan också behöva överklaga beslut tagna av försäkringskassan eller kommunen. Då är det viktigt för dig att veta att IGS Assistans har en gedigen juridisk kompetens som vi fått under våra mer än 20 år i branschen för personlig assistans.

Kvalificerat juridiskt stöd

Även om vi inte har en jurist anställd på administrationen så besitter vi en gedigen kunskap om vad som krävs för att ge våra kunder det stöd vid ansökan eller överklaga beslut om assistans. Vi kan vid behov ta hjälp av advokater lite beroende på komplexiteten i ärendet.

IGS Assistans jobbar alltid i enlighet med lagstiftning

Sist men inte minst har IGS Assistans som assistansanordnare ett omfattande regelverk av lagar, förordningar och föreskrifter att iaktta. IGS övervakar systematiskt vad exempelvis Riksdagen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) släpper för information angående assistansfrågor. Denna fortlöpande övervakning garanterar att IGS Assistans alltid jobbar i enlighet med gällande lagstiftning och därmed bidrar ytterligare till kundernas trygghet. Sammanfattningsvis så får du den juridiska hjälp som kan behövas hos IGS Assistans. 

  Kontakta oss

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Fråga Sahra

  Hej! Jag heter Sahra och jobbar som kommunikatör på IGS Assistans AB. Jag har själv personlig assistans sedan 1994.

  Funderar du på att byta assistansanordnare och har frågor om IGS så besvarar jag dem gärna. Varmt välkommen!

  Sahra Svenander
  Kommunikatör IGS Assistans