Aktiviteter

IGS Assistans håller under året en del återkommande aktiviteter.

Dessa aktiviteter ägnas för det mesta åt sysslor som rör kvaliteten på assistans och assistentens roll i detta. Därför inbegriper alla aktiviteterna inte våra kunder, men kunderna står ändå alltid i centrum. Givetvis har vi även evenemang där nöjet av att samlas och umgås är det viktiga.

Bland våra externa årligen återkommande aktiviteter kan vi nämna följande:

Kompetensdagen

Denna dag bjuder vi företagets alla personliga assistenter och kunder (i mån av plats och intresse) till en inspirerande utbildningsdag. Enskilda arbetsmiljöfrågor sätts i centrum och väldigt ofta även mjuka värdefrågor relaterade till assistansen. Externa föreläsare är ett återkommande inslag, inte minst från Previa, som är vårt val för företagshälsovård. Scandic hotell på Globen har de senaste åren blivit samlingspunkten för kompetensdagen och vanligen inträffar den i månadsskiftet september-oktober.

Julbord

Julbordet är naturligtvis det mest omtyckta evenemanget under året, väldigt uppskattad av både personal och kunder! Grand Hotells glamorösa Spegelsal har de senaste åren varit skådeplatsen för firandet av denna finfina högtid. Räkna med att IGS Assistans också bjuder på nöjen till maten i form av exempelvis ståuppkomiker eller musikgrupp.

Jubileumsfirande

Vart femte år firar vi starten av IGS AssistansÅr 2010 firade vi 10 årsjubileum på Clarion Hotell Södermalm med hjälp av både kunder och anställda. I november 2015 fyllde IGS 15 år och det firade vi med en fest minst lika stor och fin som den föregående. Samma månad fast fem år senare, alltså år 2020, fyllde följaktligen IGS Assistans hela 20 år! Tyvärr har vi inte hittills kunnat på grund av pandemin högtidlighålla vårt 20 års jubileum. Men fira, det ska vi så fort den pågående pandemin släppt sitt grepp om världen så vi kan samlas och fira med en stor fest!

Utbildningar

Vid sidan av dessa stora evenemang förekommer de av mindre karaktär men ändå av stor betydelse för vårt kvalitetsarbete. Skräddarsydda utbildningar till enskilda assistentgrupper pågår nästan hela tiden. Oftast sker de i samråd med Previa, vår företagshälsovårdsleverantör, och kan handla om ergonomiutbildning, hjärt- och lungräddning, mm.

Administrationen

IGS Assistans kan dessutom inte upprätthålla en hög kvalitet på sin assistans om inte administrationen själva satsar på kvalitetsfrågor. Därför har kontorspersonalen varje år tre planerade aktiviteter: ett planeringsmöte och två kvalitetsmöten. Vid dessa möten ligger fokus alltid på förbättringsarbetet kring de tjänster vi erbjuder våra kunder.

Planeringsmöte

På planeringsmötet lägger företagsledningen fram verksamhetsplaneringen för det aktuella året, samtidigt som företagets resultat för föregående år redovisas. Administrationen går också igenom och diskuterar följderna av föregående års enkät riktade till både kunder och assistenter, samt drar slutsatser därav. Varje kontorsanställd presenterar dessutom sina mål, delmål och en handlingsplan för det gällande året. Detta möte sker oftast i månadsskiftet februari-mars.

Kvalitetsmöte

Det främsta syftet med kvalitetsmöten är att följa upp verksamhetens gemensamma arbete, men också var och ens insatser. I allmänhet brukar kvalitetsmöten fokusera på en speciell frågeställning exempelvis tystnadsplikt, dokumentation, bemötande, etik. Det är inte ovanligt att experter utifrån anlitas för att vidga horisonterna. Kvalitetsmötena äger rum två gånger om året, oftast i månadsskiftena maj-juni och november-december.

Information om vilka datum som ovanstående evenemang och aktiviteter inträffar anges i vårt Infobrev som ges ut varannan månad och skickas till både kunder och anställda.

  Kontakta oss

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Fråga Sahra

  Hej! Jag heter Sahra och jobbar som kommunikatör på IGS Assistans AB. Jag har själv personlig assistans sedan 1994.

  Funderar du på att byta assistansanordnare och har frågor om IGS så besvarar jag dem gärna. Varmt välkommen!

  Sahra Svenander
  Kommunikatör IGS Assistans