Arkiv: FAQs

apr16

11. Vem har ansvar för vikarietillsättning?

Svar: Kunden kan välja att själv ta ansvar för vikarietillsättning eller lägga det ansvaret på IGS Assistans, vilket regleras genom avtalet.

apr16

12. Har kunden inflytande över hur assistansersättningen fördelas mellan lönekostnader, utbildning, assistans- och personalomkostnader?

Svar: Ja, kunden har ett stort inflytande över assistansersättningen och är med när budget läggs för den egna assistansen.

apr16

13. Får kunden redovisning om hur assistansersättningen används varje månad?

Svar: Ja, IGS Assistans redovisar till kunden hur assistansersättningen har används varje månad. Kunden har dessutom tillgång till sina månadsrapporter via inloggning till företagets extranät.

apr16

14. Har kunden rätt att välja utbildningar till de egna assistenterna?

Svar: Ja, kunden har alltid rätt att välja relevanta utbildningar för de egna assistenter inom ramen för de medel som finns för detta (budgetutrymme).

apr16

15. Hur ser era rutiner ut kring klagomål från kunden?

Svar: Klagomåls- och synpunktshanteringen är en del av IGS Assistans systematiska kvalitetsarbete. Dessa rutiner kan presenteras för den nya kunden på företagspresentationen och finns dessutom lättillgänglig för kunden.

apr16

16. Har kunden rätt att ta del av dokumentation som IGS Assistans för rörande uppdraget?

Svar: Kunden har alltid rätt att ta del av den dokumentation som berör denne.

apr16

17. Kan kunden spara ett överskott av assistansersättning under året? Vad händer sedan?

Svar: Ja, kunden kan spara sitt överskott av assistansersättning under året. I slutet av året betraktas överskottet som vinst i IGS Assistans bokföring och ska beskattas med 22 % enligt gällande skatteregler. Resterande belopp ligger kvar in i nästa år och kan användas när kunden vill. Exempel: Per den 31/12 2014 hade kunden överskott på […]

apr16
apr16

19. Vad händer med sparade medel när kunden vill lämna IGS Assistans?

Svar: Kunden måste förbruka sina sparade medel innan kunden lämnar IGS Assistans.

apr16

20. Hjälper IGS Assistans kunden som vill vara egen arbetsgivare?

Svar: Ja, det gör vi. Vi kan dessutom erbjuda kunden förberedande utbildning gällande rollen som framtida arbetsgivare.

Är du i behov av personlig assistans?

Fyll i ditt namn och telefonnummer nedan så hör vi av oss.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Jobba hos oss?

    Arbete som den personliga assistenten utför har avgörande betydelse för kundens livskvalitet och värderas därmed högt i vårt företag.

    Fyll i en intresseanmälan