Arkiv: FAQs

apr15
apr16

2. Har IGS Assistans kollektivavtal?

Svar: Ja, vi har kollektivavtal genom Vårdföretagarna med Kommunal.

apr16

3. Är IGS Assistans ansluten till företagshälsovård?

Svar: Ja, vi har Previa som företagshälsovård.

apr16

4. Har IGS Assistans ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador på kundens egendom orsakad av personliga assistenter?

Svar: Ja, vi har företagsförsäkring hos Trygg-Hansa som täcker kostnader över självrisken för eventuella skador.

apr16

5. Har IGS Assistans ett avtal som reglerar rättighets- och ansvarsfördelning mellan kunden och IGS Assistans?

Svar: Ja. Vi ger alltid en kopia på avtalet till kunden redan vid företagspresentation.

apr16

6. Vilken ställning har kunden i IGS Assistans verksamhet?

Svar: Kunden är uppdragsgivare och ger därmed i uppdrag åt IGS Assistans att vara assistansanordnare.

apr16

7. Vem är arbetsledare för kundens assistenter?

Svar: Som uppdragsgivare har kunden rätt att välja arbetsledare för sina assistenter. Kunden har även rätt att avstå från att ha arbetsledare i assistentgruppen.

apr16

8. Har kunden rätt att bestämma vem som ska anställas som personlig assistent?

Svar: Ja, kunden beslutar själv om vilka personliga assistenter som skall anställas. Om IGS Assistans nekar någon anställning får kunden en saklig motivering till det.

apr16

9. Har kunden rätt att avgöra om uppsägning av de egna personliga assistenterna?

Svar: Ja, kunden äger rätt att avgöra om uppsägning av de egna personliga assistenterna. IGS Assistans är dock den part som verkställer uppsägningar.

apr16

10. Har kunden rätt att bestämma över schemaläggning och arbetsinnehåll?

Svar: Ja, kunden beslutar själv om schemaläggning och arbetsinnehåll för de egna personliga assistenterna inom ramarna för gällande lagar och kollektivavtal.

Är du i behov av personlig assistans?

Fyll i ditt namn och telefonnummer nedan så hör vi av oss.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Jobba hos oss?

    Arbete som den personliga assistenten utför har avgörande betydelse för kundens livskvalitet och värderas därmed högt i vårt företag.

    Fyll i en intresseanmälan