ulrica200

Ulrica Strand

Kontorschef

Ulrica Strand

Arbetsområde
I rollen som kontorschef utgör jag en länk och drivande kraft mellan medarbetare på administrationsnivå och företagsledning. Det ligger i mitt ansvar att medarbetare uppfyller sina arbetsuppgifter i en god arbetsmiljö och har de resurser som krävs för detta.

Att hålla i medarbetarsamtal, lönesamtal, och lösa eventuella konflikter på administrationsnivå tillhör också mina arbetsuppgifter.

Jag ansvarar för att processer rutiner och policys skrivs ner och uppdateras samt presenterar planer för kompetensutveckling och är en del i företagets kvalitetsledningssystem. Jag deltar i ledningsmöten och träder in som tillförordnad chef i företagsledningens frånvaro. Enkelt uttryckt är jag VD:s ”högra hand”!

Bakgrund
Jag är utbildad beteendevetare och även 10 års erfarenhet inom träningsbranschen och anser en aktiv livsstil vara en viktig del i människans välmående. Kommer närmast från HVB-branschen där jag verkat som egen företagare i 3.5 år.

Varför IGS?
IGS varma värdegrund och syn på människan stämmer helt överens med min egen och jag kände ingen som helst tvekan till att tacka jag till denna spännande och utvecklande tjänst som kontorschef. Att befinna sig på ett företag som IGS, som på ett genuint sätt levererar ansvarsfull och professionell assistans på ett varmt och värdigt sätt, är få förunnat och något jag är mycket glad och tacksam för.

Är du i behov av personlig assistans?

Fyll i ditt namn och telefonnummer nedan så hör vi av oss.jobbahososs

Jobba hos oss?

Arbete som den personliga assistenten utför har avgörande betydelse för kundens livskvalitet och värderas därmed högt i vårt företag.

Fyll i en intresseanmälan