Irina Gainza

VD, kund- och personalansvarig,
ekonomiansvarig

Irina Gainza

Arbetsområde

Jag är VD på IGS. Jag har det övergripande ansvaret för att företaget i relation till kunder, medarbetare, myndigheter och övriga kontakter ska vara en god och pålitlig aktör. Som kund träffar Du mig till exempel vid förhandlingar om inträde i vårt företag, när vi samtalar om anställnings-, ekonomi-, och personalfrågor, men även vid andra mer informella tillfällen.

Bakgrund

Mina universitetsstudier ledde till att jag blev civilekonom. Samtidigt som jag jobbade som redovisningsekonom på ett stort företag, startade jag IGS. Att syssla med siffror är i för sig intressant, men den mänskliga kontakten som IGS innebär ligger närmare mitt hjärta. Förutom den kunskap och erfarenhet jag fått som VD för IGS, har det varit av stor vikt att jag själv arbetade som vårdbiträde i två år.

Varför IGS?

Vilken härlig känsla att vara med och praktiskt arbeta med en reform som medverkar till att kunden kan förbättra sin livssituation genom frihet och självständighet. Att ta tillvara kunders och anställdas erfarenheter och låta dessa tankar påverka företagets riktning är min drivkraft inom IGS.

Är du i behov av personlig assistans?

Fyll i ditt namn och telefonnummer nedan så hör vi av oss.Jobba hos oss?

Arbete som den personliga assistenten utför har avgörande betydelse för kundens livskvalitet och värderas därmed högt i vårt företag.

Fyll i en intresseanmälan