Om IGS

IGS är ett privat assistansbolag med säte i Stockholm – en anordnare av personlig assistans för funktionshindrade.

I dagsläget har vi ett trettiotal kunder i Stockholm och andra delar av landet. Vi har över 250 anställda som hjälper dessa. Assistansuppdraget kräver erfarenhet, kompetens, lyhördhet och engagemang, något som utan tvivel kännetecknar vår administration.

Assistansbolaget grundades i Stockholm år 2000 och har sitt huvudkontor vid Globen, Stockholm. IGS är med i Vårdföretagarna och följer kollektivavtal. IGS har dessutom samarbetsavtal med Previa för företagshälsovård.

IGS Assistans AB är ett dotterbolag till moderbolaget Swiral Group AB. Det sistnämnda registrerades år 2014 med syfte att expandera till andra verksamhetsområde inom vård- och ekonomibranschen. Såväl IGS Assistans AB som Swiral Group AB ägs av Irina Gainza Solenzal och Alexis Gainza Solenzal, VD (Ordinarie ledamot i bolagsstyrelsen) respektive Vice VD (suppleant i bolagsstyrelsen). Långvarigt ägandet och långsiktigt ägarskap har varit bidragande faktorer till att tillgodose och bibehålla en fortlöpande och kvalitativ assistans till våra kunder.

För 2020 förväntas IGS Assistans AB omsätta 60 miljoner kr. Verksamheten bedrivs runt om i Sverige med cirka 250 anställda.

IGS ger som assistansbolag sina kunder assistans av högsta kvalitet. IGS har en beteendekod och en värdegrund att luta sig emot för att säkra kvaliteten på sina tjänster:

IGS beteendekod

IGS är ett varmt assistansbolag i Stockholm. Vår individuella och kollektiva värme genomsyrar vårt förhållningssätt och våra arbetsmetoder i relation till kunder och anställda.

 • Vi är varma: Vi bemöter och behandlar våra kunder och anställda med genuin värme.
 • Vi är professionella: Vi arbetar utifrån lagstiftning, kunskaper, erfarenheter och vår egen värdegrund.
 • Vi är ansvarsfulla: Vi åtar oss ett ansvar som vi värdesätter högt – att skapa en så trygg tillvaro som möjligt för våra kunder och anställda.
 • Vi är erfarna: Vi har en gedigen erfarenhet som baseras på över 15 års ständig utveckling inom personlig assistans.
 • Vi är empatiska: Vi har stor förståelse för våra kunders och anställdas livserfarenheter och handlingssätt.
 • Vi är tydliga: Vi gör oss förstådda för våra kunder och anställda vid alla tillfällen.
 • Vi är serviceinriktade: Vi är öppna och lyhörda för kunders och anställdas önskemål, ger dem den bästa möjliga servicen … och lite till.
 • Vi är personliga: Vi är oss själva gentemot våra kunder och anställda och låter dem vara detsamma.

IGS värdegrund

IGS värdegrund genomsyrar assistansbolagets hela verksamhet och kommer till uttryck i alla möten och relationer. IGS verksamhet byggs på:

 • människans egenvärde genom att se varje person som en individ och värna om dennes rätt till integritet, trygghet och privatliv;
 • människans egenansvar genom att aktivt förespråka och stödja individens självbestämmanderätt, inflytande, jämlikhet och delaktighet;
 • människans välbefinnande genom att gynna en så trygg och meningsfull tillvaro som möjlig utifrån den enskildes unika förutsättningar;
 • människans självaktning genom ett respektfullt och värdigt bemötande vid alla kontakter;
 • människans värdighet genom att erbjuda och ge den enskilde en individanpassad assistans av god kvalitet, med god kompetens och ständig positiv utveckling.

Är du i behov av personlig assistans?

Fyll i ditt namn och telefonnummer nedan så hör vi av oss.Jobba hos oss?

Arbete som den personliga assistenten utför har avgörande betydelse för kundens livskvalitet och värderas därmed högt i vårt företag.

Fyll i en intresseanmälan