Om IGS Assistans AB

IGS Assistans AB är ett privat assistansbolag med säte i Stockholm – en anordnare av personlig assistans för funktionshindrade som funnits i över 20 år.

I dagsläget har vi ett trettiotal kunder i Stockholm och andra delar av landet. Vi har nästan 250 anställda som assisterar dem. Varje assistansuppdrag kräver erfarenhet, kompetens, lyhördhet och engagemang, något som genomsyrar hela vår administrativa personal.

IGS Assistans grundades i Stockholm år 2000 och har sitt huvudkontor vid Globen, Stockholm. IGS Assistans är med i Vårdföretagarna och följer kollektivavtal. IGS har dessutom samarbetsavtal med Previa för företagshälsovård.

IGS Assistans AB är ett dotterbolag till moderbolaget Swiral Group AB. Det sistnämnda registrerades år 2014 med syfte att expandera till andra verksamhetsområde inom vård- och ekonomibranschen. Långvarigt och långsiktigt ägarskap har varit bidragande faktorer till att tillgodose och behålla en fortlöpande och kvalitativ assistans till våra kunder.

För 2022 förväntas IGS Assistans AB omsätta över 60 miljoner kr.

IGS Assistans beteendekod

IGS Assistans har som främsta mål att ge sina kunder bästa möjliga assistans utifrån varje kunds unika önskemål. IGS Assistans har en beteendekod och en värdegrund att luta sig emot för att säkra kvaliteten på sina tjänster. Vår individuella och kollektiva värme genomsyrar vårt förhållningssätt och våra arbetsmetoder i relation till kunder och anställda.

 • Vi är varma: Vi bemöter och behandlar våra kunder och anställda med genuin värme.
 • Vi är professionella: Vi arbetar utifrån lagstiftning, kunskaper, erfarenheter och vår egen värdegrund.
 • Vi är ansvarsfulla: När vi åtar oss ett ansvar som varje kund innebär tar vi på största allvar och det viktigaste är att skapa en så trygg tillvaro som möjligt för våra kunder och anställda.
 • Vi är erfarna: Vi har en gedigen erfarenhet som baseras på över 20 års ständig utveckling inom personlig assistans.
 • Vi är empatiska: Vi visar förståelse för våra kunders och anställdas livserfarenheter och handlingssätt.
 • Vi är tydliga: Vi använder oss av ett tydligt språk och tillhandahåller korrekt information till kunder och anställda.
 • Vi är serviceinriktade: Vi är öppna och lyhörda för kunders och anställdas önskemål. Detta för att kunna ge dem den bästa möjliga servicen.
 • Vi är personliga: Vi är oss själva gentemot våra kunder och anställda och låter dem vara detsamma.

IGS Assistans värdegrund

IGS Assistans värdegrund genomsyrar assistansbolagets hela verksamhet och kommer till uttryck i alla möten och relationer. IGS Assistans verksamhet byggs på:

 • människans egenvärde och egenansvar genom att se varje person som en individ och värna om dennes rätt till integritet, trygghet och privatliv samt att aktivt förespråka och stödja individens självbestämmanderätt, inflytande, jämlikhet och delaktighet
 • människans välbefinnande genom att gynna en så trygg och meningsfull tillvaro som möjlig utifrån den enskildes unika förutsättningar
 • människans integritet och värdighet genom ett respektfullt och värdigt bemötande vid alla kontakter samt genom att erbjuda och ge den enskilde en individanpassad assistans av god kvalitet, med god kompetens och ständig positiv utveckling.

Är du i behov av personlig assistans?

Fyll i ditt namn och telefonnummer nedan så hör vi av oss.  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Jobba hos oss?

  Arbete som den personliga assistenten utför har avgörande betydelse för kundens livskvalitet och värderas därmed högt i vårt företag.

  Fyll i en intresseanmälan