« Nyheter

Försäkringskassan: ”Framställning om tilläggsdirektiv till Huvudmannaskapsutredningen (S 2021:05)”


Sammanfattning

Försäkringskassan föreslår att Huvudmannaskapsutredningen ges tilläggsdirektiv. Utredningen föreslås få i uppdrag att även utreda och lämna förslag till lagtext för en mer ändamålsenlig reglering av omprövning av rätten till assistansersättning och prövningen av fler assistanstimmar. Prövningarna bör inte vara mer omfattande eller integritetskänsliga än nödvändigt och utgå från att personlig assistans ska präglas av förutsebarhet och trygghet för de assistansberättigade.

Se hela framställning om tilläggsdirektivet genom att trycka på denna länk.

Är du i behov av personlig assistans?

Fyll i ditt namn och telefonnummer nedan så hör vi av oss.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Jobba hos oss?

    Arbete som den personliga assistenten utför har avgörande betydelse för kundens livskvalitet och värderas därmed högt i vårt företag.

    Fyll i en intresseanmälan