« Nyheter

IGS Assistans AB deltar i seminariet om nya allmänna råd rörande arbetsanpassning


Arbetsmiljöverket kommer inom kort med en ny föreskrift angående arbetsanpassning och rehabilitering. I samband med detta anordnar Almega, tjänsteföretagens fackförbund, en rad seminarier under året. IGS Assistans AB kunde vara med vid ett sådant seminarium den 25 juni.

Av allt att döma kommer den nya föreskriften att fokusera på arbetsanpassning, inte rehabilitering som, i enlighet med Arbetsmiljöverkets förslag, ”berör många olika aktörer och avser ofta medicinsk rehabilitering, vilket arbetsgivare inte ha ansvar för enligt arbetsmiljölagen”. Den föreslagna föreskriften söker alltså förtydliga vad som förväntas av arbetsgivaren vid arbetsanpassning, förebygga sjukfrånvaro och samtidigt understödja återgång till arbete.

Med sin närvaro på seminariet ville IGS Assistans AB förbereda terrängen för de interna ändringar som kommer att ske inom området arbetsanpassning i samband med att den nya förordningen börjar gälla.

/AG.

Är du i behov av personlig assistans?

Fyll i ditt namn och telefonnummer nedan så hör vi av oss.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Jobba hos oss?

    Arbete som den personliga assistenten utför har avgörande betydelse för kundens livskvalitet och värderas därmed högt i vårt företag.

    Fyll i en intresseanmälan