« Nyheter

Planeringsmötet 2016 – med sikten mot hållbar tillväxt


Irina Gainza, VD, beredd att presentera föregående årets resultat och årets budget. Foto: Alexis Gainza.

Irina Gainza, VD, beredd att presentera föregående årets resultat och årets budget. Foto: Alexis Gainza.

Den 4 mars blev det på nytt dags för IGS Assistans AB:s årliga planeringsmöte. Denna gång genomförde vi mötet på Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, i City. Som bekant, omfattar planeringsmötet endast administrativ personal, men till sakens natur hör att det behandlas företagets hela verksamhet, med mycket fokus på kvalitetssäkring.
Alexis Gainza, Vice VD, inledde mötet med att lägga fram ledningens kvalitetspolicy, kvalitetsmål och handlingsplan för 2016. Kort och koncist definierades årets kvalitetspolicy med följande ord: ”Att skapa de bästa möjliga förutsättningar för en hållbar tillväxt.” Irina Gainza, VD, berättade om verksamhetens preliminära utfall rörande 2015 och om budget för 2016. Irina poängterade vikten av att hushålla med resurser och att IGS har i dagsläge en god och stabil ekonomi samt har stor potential för fortsatt utveckling.
Därefter kom det turen för bemanningsansvariga Johanna Sandström och Zarina Amynar; för kund- och personalansvarig Parisa Amoor; löneadministratör Svetlana Lundqvist; för redovisningsekonom Stig Inganäs; för ekonomiassistent Sahra Svenander; för receptionister Ayan Abdullahi och Marianne Kjell, samt IT-ansvarig Rikard Gainza att dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar från föregående år. I och med att tungvikten låg på beredskapen inför tillväxt presenterade var och en likväl sina visioner, mål och handlingsplan för 2016.
Planeringsmötet var därutöver ett gyllene tillfälle att gå igenom resultaten från enkätundersökning bland företagets personliga assistenter. Glädjande och uppmuntrande nog fick IGS mycket mera ros än ris –även om vi efterlyste ris som underlag för vårt förbättringsarbetet. Undertryckas bör i detta sammanhang att i år fick vi ett nytt rekord i antal svar vi fick ifrån anställda.
Och eftersom vi har gett oss in på siffror är det värt att nämna att vi fick sammanlagt 4,3 av 5 möjliga poäng för vårt arbete under 2015. Året 2014 låg samma variabel på 4,2, så säkert har det skett en viss förbättring även om den inte märks avsevärt i resultatet. Vi vill förresten passa på och tacka er alla, IGS-are, som tog er tid att besvara enkäten!

Är du i behov av personlig assistans?

Fyll i ditt namn och telefonnummer nedan så hör vi av oss.Jobba hos oss?

Arbete som den personliga assistenten utför har avgörande betydelse för kundens livskvalitet och värderas därmed högt i vårt företag.

Fyll i en intresseanmälan