« Nyheter

Tillväxt med allt bättre kvalitet. Apropå senaste kvalitetsmöte för IGS-administrativa personal


Kvalitetsmötet sparkas igång. Foto: Irina Gainza.

Kvalitetsmötet sparkas igång. Foto: Irina Gainza.

Som bekant, samlas IGS’ administrativa personal två gånger om året för att ingående diskutera kvalitetsfrågor. Årets första möte brukar äga rum någonstans i mitten av våren medan det andra under senhösten. Det vanligaste är att vi lämnar kontoret och inhyser oss i en helt ny miljö med övertygelsen om att miljöbytet bidrar till att vi tänker nytt, utanför boxen, som man säger, eller till och med utan någon box alls.
Den 24 november var alltså dags för årets andra kvalitetsmöte och detta datum träffades en styrka på 11 personer på Scandic Talk Hotell, beläggen vid sidan av Stockholmsmässan, Älvsjö. Mötets agenda fokuserades helt och hållet på tillväxt med allt bättre kvalitet, ty vi är säkra på att IGS har för närvarande alla förutsättningar för att bli en framgångsrikt växande och expanderande assistansföretag.
Alexis Gainza, vice VD, inledde kvalitetsmötet med en tillbakablick över de satsningar och förbättringar som gjorts i företaget de senaste 5 åren. Det rörde sig bland andra områden arbetsmiljö, kvalitetsarbete, process- och rutinarbetet samt ledningssystem. Irina Gainza, VD, blickade dock framåt och resonerade om de konkreta steg som idag vidtas så att IGS växer och vad som krävs av medarbetarna i form av effektivitet och lönsamhet.
Efter att Irina presenterade verksamhetsutmaningar för 2016 blev det tur för återstående personal att lägga fram vad som hänt nytt och kommer att hända inom sina respektive arbetsområden, med betoning på beredskapen inför den annalkande tillväxten. Frågan alla deltagande förhöll sig till handlade om tankegångar och handlingsberedskap inför tillväxten, alltså hur det berör var och en personligen.
Som avslutning på kvalitetsmötet genomfördes ett grupparbete med två huvudsakliga uppgifter. Den ena gick på att uppdatera IGS’ värdegrund och den administrativa personalens uppförandekod. Medan den andra, helt i linje med mötets centrala ämne, handlade om inblickar i företagets starka och svaga sidor inför den antågande tillväxten.
Johanna Sandström och Zarina Aminyar, Bemanningsansvariga; Rikard Gainza, IT-ansvarig; Sahra Svenander, Ekonomiassistent; Parisa Amoor, Kund- och personalansvarig; Svetlana Lundqvist, Löneadministratör; Stig Inganäs, Redovisningsekonom; samt receptionister Ayan Abdullahi och Marianne Kjerf, bidrog avsevärt med sina presentationer och idéer till att göra detta kvalitetsmöte till en mycket givande dag, såväl arbets- som umgängesmässigt.

 

Är du i behov av personlig assistans?

Fyll i ditt namn och telefonnummer nedan så hör vi av oss.Jobba hos oss?

Arbete som den personliga assistenten utför har avgörande betydelse för kundens livskvalitet och värderas därmed högt i vårt företag.

Fyll i en intresseanmälan